Fangge Liu

Bakalářská práce

Comparison of Chinese Stock Market and the US Stock Market

Comparison of Chinese Stock Market and the US Stock Market
Anotace:
Since the establishment of the Shanghai Stock Exchange in 1990 and the Shenzhen Stock Exchange in 1991, China's securities market has played an active role in raising funds, adjusting economic structure, optimizing resource allocation, and promoting the country's economic development, and has become an indispensable part of China's economic activities. a part of. After China's share-trading reform …více
Abstract:
Since the establishment of the Shanghai Stock Exchange in 1990 and the Shenzhen Stock Exchange in 1991, China's securities market has played an active role in raising funds, adjusting economic structure, optimizing resource allocation, and promoting the country's economic development, and has become an indispensable part of China's economic activities. a part of. After China's share-trading reform …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Haochen Guo
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava