Bc. Kristýna FEROVÁ, DiS.

Diplomová práce

Životní styl vedoucích turistických a skautských oddílů v okrese Olomouc

The Lifestyle of Tourist Group Leaders and Group Scout Leaders in Olomouc Region
Anotace:
Životní styl je determinantem, který má zásadní vliv na zdraví člověka. Cílem diplomové práce je analýza vybraných charakteristik zdravého a nezdravého životního stylu vedoucích. Výsledky práce ukazují, že kladný vztah k přírodě i velký počet nekuřáků potvrzují zájem vedoucích o vlastní zdraví. Za mírné odchylky lze považovat vyšší počet jedinců nedodržujících zásady zdravého stravování a těch, kteří …více
Abstract:
Lifestyle itself has a major impact on human health. The aim of this thesis is to analyze selected characteristics of healthy and unhealthy lifestyle of group leaders. The results show that positive attitude towards nature and a large number of non-smokers confirm corncerns about their heath. Mild deviations can be observed in a higher number of individuals who do not comply with the principles of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEROVÁ, Kristýna. Životní styl vedoucích turistických a skautských oddílů v okrese Olomouc. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n8htxq n8htxq/2
12. 6. 2019
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
13. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.