Bc. Barbora Benčíková

Bachelor's thesis

Adéla Bramborová-Kopřivová - rodinný dům Arnošta Sáňky v Brně

Adéla Bramborová-Kopřivová - family house of Arnošt Sáňka in Brno
Abstract:
Práce se zabývá životem a tvorbou architektky Adély Bramborové-Kopřivové a zasazuje ji do kontextu doby sílící ženské emancipace. Dále rozebírá i její první realizaci, rodinný dům postavený pro učitele a bibliofila Arnošta Sáňku v Brně-Řečkovicích. Dům byl realizován v době přetrvávající bytové nouze a jeho stavbu ovlivnily podmínky plynoucí ze zákonů na podporu stavebního ruchu. Adéla Bramborová-Kopřivová …more
Abstract:
This thesis deals with the life and work of the architect Adéla Bramborová-Kopřivová and connects it with the context of growing emancipation of women. It also analyzes its first implementation, the house built for the teacher and bibliophile Arnošt Sáňka in Brno-Řečkovice. The house was built during the housing shortage and its construction was affected by the laws to support the construction industry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Petra Hlaváčková
  • Reader: doc. Martin Horáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta