Karina Mysina

Diplomová práce

Content marketing strategy in business

Obsahově-marketingové strategie v podnikání
Anotace:
Tato diplomová práce představuje moderní, edukativní a inspirativní způsob komunikace se zákazníkem, nazývanou obsahový marketing. Autorka stanovuje následující cíle jejího výzkumu: definovat elementy obsahového marketingu, analyzovat existující obsahově-marketingovou strategii značky z případové studie, vytyčit profil kupujícího pro cílový segment značky z případové studie, vytvořit doporučení na …více
Abstract:
This master thesis introduces the modern entertaining, educating, and inspiring way of communication with customers which is content marketing. The author established the following goals while running the research: to define the elements of content marketing strategy; to analyze the existing content marketing strategy of the case brand; to build buyer persona profile for the case brand's target segment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Miroslav Karlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55936