Kateřina Menšíková

Bakalářská práce

Green marketing

Green marketing
Anotace:
Cílem této práce s názvem Green Marketing je analýza a zhodnocení současné situace a aktuálně řešeného manažerského problému podniku, jehož produkce odpovídá zásadám trvalé udržitelnosti a konceptu slow fashion. Daný problém spočívá v přechodu z neekologické formy obalu produktů na formu ekologickou. V teoretické části jsou představeny pojmy jako trvalá udržitelnost, společenská odpovědnost firem, …více
Abstract:
This work called Green Marketing aims to analyze and evaluate the current situation and the current managerial problem of the company whose production corresponds to the principles of sustainability and the concept of slow fashion. The problem lies in the right transition from the non-ecological form of product packaging to the ecological form. The theoretical part describes concepts such as sustainability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jana Švecová
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma