Bc. Daniela Ďásková

Diplomová práce

Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole

Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school
Anotace:
Diplomová práce s názvem Výuka anglického jazyka žáků s lehkým mentálním postižením se věnuje procesu výuky anglického jazyka v inkluzivní základní škole. Je rozdělena do čtyř kapitol, tří teoretických a jedné empirické. První kapitola se věnuje terminologii, klasifikaci, etiologii a diagnostice mentálního postižení. Další část pak popisuje osobnost jedince s lehkým mentálním postižením a jeho komunikační …více
Abstract:
The master thesis called „Teaching pupils with mild mental disability the English language in elementary school” is focused on the process of teaching English at inclusive primary school. It is divided into four chapters, three of them are theoretical and one is empirical. First chapter is dedicated to the terminology, classification, etiology and diagnostic of mental impairment. Next part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta