Bc. Lucie Baláková

Bachelor's thesis

Dějiny malotřídní školy ve Křoví v letech 1948 – 1989

The History of a Small Rural School in Krovi 1948 - 1989
Abstract:
Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a proměny malotřídní školy v obci Křoví v období 1948 – 1989, kdy bylo československé školství pod vlivem komunistické ideologie. Popisuje změny ve školském systému celorepublikového charakteru a jejich konkrétní dopad na fungování malotřídní školy ve Křoví.
Abstract:
This thesis shows the development and transformation of small rural schools in the village of Krovi in the period 1948 - 1989, when Czechoslovak education was under the influence of communist ideology. It describes changes in the school system nationwide character and their specific impact on the functioning of small schools in Krovi.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta