Bc. Lucie Baláková

Bachelor's thesis

Dějiny malotřídní školy ve Křoví v letech 1948 – 1989

The History of a Small Rural School in Krovi 1948 - 1989
Anotácia:
Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a proměny malotřídní školy v obci Křoví v období 1948 – 1989, kdy bylo československé školství pod vlivem komunistické ideologie. Popisuje změny ve školském systému celorepublikového charakteru a jejich konkrétní dopad na fungování malotřídní školy ve Křoví.
Abstract:
This thesis shows the development and transformation of small rural schools in the village of Krovi in the period 1948 - 1989, when Czechoslovak education was under the influence of communist ideology. It describes changes in the school system nationwide character and their specific impact on the functioning of small schools in Krovi.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta