Jan Chodounský

Bachelor's thesis

Obnova a využití kulturních památek po roce 1989 ve městě Kolín

Renewal and usage of cultural monuments after a year 1989 in the city of Kolín
Abstract:
Předmětem bakalářské práce Obnova a využití kulturních památek po roce 1989 ve městě Kolín je současný systém památkové péče v ČR a zmapování jeho fungování v reálných podmínkách. Teoretická část se zabývá systémem památkové péče v České republice – je představena příslušná legislativa, klíčové pojmy, nejdůležitější orgány systému a popsány možnosti financování kulturních památek. Ale především je …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis with the title Renewal and usage of cultural monuments after a year 1989 in the city of Kolín is the contemporary system of monument preservation in the Czech Republic and the charting of its functioning in the real conditions. The theoretic part is concerned with the system of monument preservation in the Czech Republic – is presented the relevant legislation, the key …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: Michal Trousil
  • Reader: Jiří Petera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv