Bc. Dagmar Juráňová

Bakalářská práce

Historie a stavební obnova Domu Seligmanna Bauera v židovské čtvrti v Třebíči a jeho současné využití pro potřeby muzea

History and building restoration of Seligmann Bauer House in the Jewish Quarter in Trebic and its current use for the museum
Anotace:
Text se zabývá zajímavou historickou stavbou bývalého židovského ghetta v Třebíči – dvoupodlažním domem z druhé poloviny 18. století. Dům je typickou ukázkou stavebního vývoje židovského domu i příkladem kondominia, tedy horizontálního i vertikálního členění domu na bytové jednotky, které je příznačné pro židovská ghetta. Zároveň odkrývá jeho důležitou roli v rámci celého území, na němž se podílí jak …více
Abstract:
Text deals with an interesting historical building of the former Jewish ghetto in Třebíč - a two-storey house from the second half of the 18th century. The house is a typical example of the building development of the Jewish house as well as an example of a condominium, which is characteristic for the Jewish ghetto. At the same time, it reveals its important role within the whole territory, in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta