Lenka Venterová

Bakalářská práce

Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání

Roma Education on the Pre-School and Primary School Level
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání Romů, což je jeden ze základních elementů, na kterém závisí jejich další rozvoj. Tomuto elementu je třeba pomáhat, motivovat je ke vzdělávání pomocí přípravných tříd a romských sociálních pedagogů. Je nutné rozšiřovat možnosti edukace romských dětí, pomocí přípravných tříd nebo podporou některého z mnoha projektů, které se soustředí na vzdělávání romských …více
Abstract:
The thesis is focused on Roma education, which is one of the basic elements we depend on to ensure their further development. This element is essential to help motivate them to attend education through classes presented by Roma social educators. It is necessary to expand the educational options available to Roma children by providing preparatory classes or support through one of the various projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Venterová, Lenka. Edukace a Romové v podmínkách předškolního a základního vzdělávání. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe