Bc. Vojtěch VÁCLAVEK

Diplomová práce

Sociální aspekty výchovy v problémových rodinách

Social Aspects of Upbringing in Problem Families
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se snažil popisovat důsledky a vznik "různých" patologických jevů - např. alkoholismus rodiče (rodičů), problém domácího násilí, nezaměstnanosti a s tím spojenou nedostatečnou péči rodičů ve vztahu ke svým nezletilým dětem. V praktické části jsem ve svých kazuistikách uváděl případy z praxe sociálních pracovnic a vyhodnocoval jednotlivé případy a přijímal následná doporučení …více
Abstract:
In my diploma work I tried to destribe the consequenceees and the rise of various patological phenomenons e.g. alcoholism of parents, home assaults, unemplyment and connected lack of parental care of their young children. In the practical part I presented cases of social workers and I evaluted the individual cases and accepted follewing recommendation and improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVEK, Vojtěch. Sociální aspekty výchovy v problémových rodinách. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe