Lukáš Červenka

Bakalářská práce

Metody oceňování akcií

Stock Valuation Methods
Anotace:
Práce pojednává o metodách používaných v praxi pro oceňování akcií ve dvou částech. V teoretické části práce je nejdříve zhodnocen vliv okolí na podnik, následně jsou rozebrány účetní výkazy s důrazem na získání vstupních dat pro oceňovací modely. Dále jsou rozebrány metody oceňování a jejich vlastnosti s důrazem na metodu FCFE. Praktická část využívá poznatky z první části práce pro stanovení ceny …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Petr Čihák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Witzany, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS