Tereza Holubová

Bakalářská práce

Analýza hodnocení investice do vybraných hotelových softwarů v rámci vybraného hotelu

Analysis of the Investment Evaluation of Selected Hotel Softwares in the Chosen Hotel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou hodnocení investice do vybraných hotelových soft-warů v rámci vybraného hotelu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teo-retické části jsou popsány kategorie ubytovacích zařízení, jednotlivé úseky hotelu a procesy managementu v hotelovém zařízení, investice, ukazatele finanční analýzy a vybrané hotelové softwary. V praktické části je představena …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the evaluation of the investment in selected hotel software in the selected hotel. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part are described the categories of accommodation facilities, indi-vidual hotel sections and management processes in hotel facilities, investments, financial analysis indicators and selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Vaculčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holubová, Tereza. Analýza hodnocení investice do vybraných hotelových softwarů v rámci vybraného hotelu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe