Radoslav SMOLÍK

Bachelor's thesis

Porovnání časového vývoje průměrné měsíční mzdy v České a Slovenské republice

Comparison of time development of average monthly wage in the Czech and Slovak Republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním statistických dat týkajících se průměrné měsíční mzdy v České a Slovenské republice. Vyhodnocením dat ohledně dopadu ekonomické krize na vývoj průměrné měsíční mzdy, vývoje průměrné měsíční mzdy ve Slovenské republice před a po zavedení eura a porovnání vývoje hrubé měsíční mzdy ve vybraných odvětvích.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the processing of statistical data concerning the average monthly wage in the Czech and Slovak Republics. The evaluation of the data on the impact of the economic crisis on the development of the average monthly wage, the development of the average monthlywage in the Slovak Republic before and aftert he introduction of the euro and the comparison of the development ofthe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLÍK, Radoslav. Porovnání časového vývoje průměrné měsíční mzdy v České a Slovenské republice . Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická