Bc. Karolína Valůšková

Bakalářská práce

Studijní motivace ve vztahu ke svědomitosti u středoškolských studentů

Academic Motivation and Conscientiousness Among High School Students
Anotace:
Cílem této korelační studie je prozkoumat vztahy mezi studijní motivací a svědomitostí a mezi druhy studijní motivace a aspekty svědomitosti. Hypotézy jsme testovali na vzorku 105 středoškolských studentů ve věku 15 až 19 let. K měření studijní motivace a jejich druhů bylo použito Academic Motivation Scale (AMS) a svědomitost spolu s jejími aspekty byla měřena za pomoci Chernyshenko Conscientiousness …více
Abstract:
The purpose of this correlational study was to examine the relationships between academic motivation and conscientiousness and their types and aspects respectively. Hypotheses were tested on the sample consisting of 105 high school students at the age of 15 to 19. Academic Motivation Scale (AMS) was used to assess academic motivation and its types and Chernyshenko Conscientiousness Scale (CCS) was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zuzana Vokřálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma