Milan Daňhel

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Přínos supervize u sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních v Olomouci

Anotace:
Absolventská práce se zabývá přínosem supervize u sociálních pracovníků při práci s klientem v nízkoprahových zařízení. Hlavním cílem absolventské práce je zjistit přínos supervize u sociálních pracovníků při práci s klientem v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Olomouci. Výzkumnou část absolventské práce tvoří kvalitativní výzkum za pomocí polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract:
The graduate thesis deals with the benefits of supervision of social workers when working with a client in low-threshold facilities. The main goal of the graduate thesis is to find out the benefit of supervision of social workers when working with a client in low-threshold facilities for children and youth in Olomouc. The research part of the graduate thesis consists of qualitative research with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Snášel
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc