Jiří Klavík

Master's thesis

SROVNÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY LIDSKÝCH PRÁV V RÁMCI RADY EVROPY A EVROPSKÉ UNIE

Abstract:
První část diplomové práce bude věnována vymezení lidských práv včetně jejich klasifikace. Ve druhé části bude pojednáno o vývoji lidských práv a o současné úpravě těchto práv v rámci Organizace spojených národů, Rady Evropy a Evropské unie. Těžiště diplomové práce bude spočívat ve třetí části, ve které bude srovnávána úprava lidských práv v rámci Rady Evropy s katalogem lidských práv Evropské unie …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2008
  • Supervisor: Pavel Mates
  • Reader: Jaroslav Kuba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4517