Ing. Ivana Šťastná

Bakalářská práce

Sociální práva a politika se zaměřením na sociální zabezpečení občanů ČR

Social rights and politics with the aim at social security of citizens of the Czech Republic
Anotace:
Ve své práci se zaměřuji především na rozbor sociálních práv, sociální politiky se zaměřením na sociální zabezpečení občanů ČR. První část obsahuje historii a vývoj sociálních práv v době poválečné. Popisuje vznik, vývoj a kompetence veřejných institucí a vcelku jednoduchý systém pomoci státu svým občanům v obtížné sociální situaci. Pokračuje přehledem dalších forem pomoci - ústavní nebo neústavní …více
Abstract:
In my thesis I focus mainly on the analysis of social rights and policy with a sight into social security of citizens of the Czech Republic. The first part of the thesis involves the history and development of social rights in the post-war period. It describes the beginning, development and competence of public institutions and the quite simple system of state´s help to its citizens in a complicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa