Bc. Jakub Jirků

Diplomová práce

Greenwashing či korporátní udržitelnost? Certifikace palmového oleje RSPO v Indonésii

Greenwashing or corporate sustainabilitiy? RSPO palm oil certification system in Indonesia
Anotace:
Práce se zabývá certifikačním systémem palmového oleje RSPO a jeho dosavadní implementací v rámci Indonésie. Práce v první části zkoumá environmentální důsledky rozšíření palmo-olejného sektoru v Indonésii, zejména jeho podílu na odlesňování. V druhé části nastiňuje sociální a ekonomické konsekvence, za kterých k expanzi tohoto průmyslu v minulosti docházelo. Hlavní část práce se pak věnuje samotnému …více
Abstract:
The thesis on RSPO certification system on palm oil and its recent implementation on Indonesian context. In the first part thesis is focused on environmental impacts of existing palm oil sector in Indonesia, especially as a cause of deforestation. In the second part it uncovers social and economical consequences of past and present establishment of this industry sector. Central part of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma