Theses 

Slyšící dítě neslyšících rodičů - dítě jako tlumočník – Kristina HYNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristina HYNKOVÁ

Bakalářská práce

Slyšící dítě neslyšících rodičů - dítě jako tlumočník

Hearing child of the deaf parents - child acting as an interpreter

Anotace: Cílem této práce bylo, zjistit jaké zkušenosti mají slyšící děti neslyšících rodičů s tlumočením do znakového jazyka pro své rodiče při jednání se státními institucemi. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou zpracování dat, jde tedy o sebereflexi skutečných, dnes již dospělých slyšících dětí neslyšících rodičů. Práce se zabývá především tím, jak děti hodnotí své dětství z pohledu provázející osoby a zároveň tlumočníka, kterým se stává většina slyšících dětí neslyšících rodičů s naprostou samozřejmostí a to jak z pohledu rodičů, tak sociálního okolí včetně státních institucí.

Abstract: The objective of this study was to investigate, what kind of experience they have hearing children of deaf parents in sign language interpreting for their parents when dealing with public authorities. The research was conducted using qualitative data processing,and is therefore a self reflection of real, now adult hearing children of deaf parents. The work deals mainly with,how children evaluate their childhood from the viewpoint of accompanying person as well the interpreter,which becomes most of hearing chikdren of deaf parents with absolute assurance both from the perspective of parents and social surroundings including state institutions.

Klíčová slova: dětství, hluchota, komunikace, mluvená řeč, neslyšící, neslyšící rodiče, podpora, pomoc, porozumění, respondent, rozhovor, sluch, sluchové postižení, slyšící děti, tlumočení, tlumočník, znakový jazyk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HYNKOVÁ, Kristina. Slyšící dítě neslyšících rodičů - dítě jako tlumočník. Valašské Meziříčí, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz