Bc. Eva Kučerová

Bakalářská práce

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené

Bullying of hearing impaired children in schools for the hearing impaired
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené. Cílem mého výzkumu bylo poukázat na specifika šikany u sluchově postižených dětí, aby výsledky mého výzkumu mohly být využity učiteli, vychovateli i rodiči neslyšících dětí. Moje práce by mohla pomoci při řešení problémů se šikanou, tím, že poukáže na možné problémy, na které se mohou zaměřit …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of bullying of hearing impaired children at schools for hearing impaired. The purpose of my study was to highlight the specifics of bullying of hearing impaired children which could be used by teachers, tutors and parents of hearing impaired children. My thesis could help with solving problems of bullying/harassing by showing which problems need to be focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta