Bc. Tomáš Janík

Bakalářská práce

Význam segmentace v marketingové strategii podniku

Importance of Segmentation in Marketing Strategy
Anotace:
Bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení významu segmentace v marketingové strategii podniku firmy XYZ s. r. o. Teoretická část práce je zaměřena na historický vývoj marketingu, typy marketingových koncepcí, segmentací a přístupu k zákazníkům. V analytické části je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku a je analyzován stávající marketingový mix. Tato část obsahuje také segmentační …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on appraisal of importance of Segmentation in Marketing Strategy of the company XYZ, Ltd. The theoretical part focused on the historical evolution, the marketing concepts, the segmentation and access to the customers. The analysis of internal and external surroundings of the company and analyzing of existing marketing mix is carried out in the analytical part. This part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Alois Vašek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting