Mgr. Michaela Jaborníková

Bachelor's thesis

Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), využití v klinické diagnostice

Next Generation Sequencing in clinical diagnostics
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout nejnovější poznatky o přístrojích nové generace sekvenování a jejich potenciální využití v klinické diagnostice lidských onemocnění. Sekvenování patří k základním molekulárně-genetickým přístupům a stále klesající cena i vzrůstající kvalita dat umožňují využití nových metod sekvenování nejen v základním a aplikovaném výzkumu, ale nově i v diagnostice.
Abstract:
The aim of this work was to summarize the latest findings on Next Generation Sequencing instruments and their potential use in clinical diagnosis of human diseases. Sequencing is one of the basic molecular-genetic approaches and constantly decreasing price and increasing quality of the data allows the use of new methods for sequencing in both basic and applied research, but now also in diagnositics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta