Mgr. Michaela Jaborníková

Bakalářská práce

Nová generace sekvenování (Next Generation Sequencing), využití v klinické diagnostice

Next Generation Sequencing in clinical diagnostics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout nejnovější poznatky o přístrojích nové generace sekvenování a jejich potenciální využití v klinické diagnostice lidských onemocnění. Sekvenování patří k základním molekulárně-genetickým přístupům a stále klesající cena i vzrůstající kvalita dat umožňují využití nových metod sekvenování nejen v základním a aplikovaném výzkumu, ale nově i v diagnostice.
Abstract:
The aim of this work was to summarize the latest findings on Next Generation Sequencing instruments and their potential use in clinical diagnosis of human diseases. Sequencing is one of the basic molecular-genetic approaches and constantly decreasing price and increasing quality of the data allows the use of new methods for sequencing in both basic and applied research, but now also in diagnositics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta