Mgr. Milan Haan

Bakalářská práce

Výuka 1. ročníku - obor instalatér - příprava tématického plánu

Teaching 1st grade - branch plumber - preparing thematic plan
Anotace:
Samotná bakalářská práce se věnuje přípravě tematického plánu pro 1. ročník oboru „Instalatér“. Jeho tvorba se zabývá výukovými metodami a formami, které klade cílový profil absolventa uvedeného učebního oboru. Respektuje v plné míře požadavky pracovního trhu se zaměřením jak na klasické tak moderní trendy a technologie, které musí absolvent oboru zvládnout při vzájemné akvizici požadavků kladených …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preparation of thematic plan for the first year of study "Plumber". His work deals with teaching methods and forms that puts the target profile of apprenticeship graduate said. Fully respect the requirements of the labor market, focusing on both classic and modern trends and technologies that have graduated to cope with mutual acquisition of the requirements for teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta