Renáta Macháčová

Diplomová práce

Práce s dodavateli v souladu s novou normou IATF 16949

Work with Suppliers in Line with the New Standard IATF 16949
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zlepšení práce s dodavateli ve společnosti Indet Safety Systems a.s. tak, aby tato práce s dodavateli byla plně v souladu s novou normou IATF 16949. Společnost se zabývá výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech. Teoretická část této práce je věnována nezbytným východiskům řízení kvality, jako je management kvality …více
Abstract:
The aim of the presented master thesis is to effectively improve the cooperation between the company Indet Safety Systems a. s. and its supplier in a way that the collaboration is absolutely in accordance with the new standard IATF 16949. Indet Safety Systems is a manufacturer of pyrotechnic initiators and gas generators used in automobile occupant protection modules. The theoretical part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavel Blecharz
  • Oponent: Lída Škrobánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava