Silvia Davidíková

Bakalářská práce

Hodnocení a motivace zaměstnanců v nepodnikatelské sféře

Evaluation and motivation of employees in non-business sphere
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením a motivaci zaměstnanců v nepodnikatelské sféře. Cílem práce je zhodnotit a komparovat systém hodnocení a motivace ve vybraných úřadech a navrhnout doporučení ke zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou obsažené důležité kapitoly zabývající se tématem práce, hodnocením, definicí pracovního výkonu a motivaci zaměstnanců …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with staff assessment and motivation in the non-profit sector. The thesis aims to evaluate and compare the assessment and motivation systems in chosen authorities and make recommendations about possible improvements. The thesis has been divided into a theoretical and practical part. The theoretical part consists of key chapters addressing the thesis topic, assessment, definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů