BcA. Anna Kekeláková

Diplomová práce

Setkání divadelních lektorů 2018

Theatre Lecturer Encounter 2018
Anotace:
Diplomová práce mapuje Setkání divadelních lektorů 2018 od prvotní vize, přes samotnou realizaci až k výsledkům, které přineslo. Poznatky zasazuje do širšího kontextu problematiky práce s publikem – kam se tato oblast vyvíjí, jaké „pracovní problémy“ divadelní lektory trápí a v čem by mohlo být prospěšné založení Asociace divadelních lektorů v ČR.
Abstract:
The thesis describes Theatre Lecturer Encounter 2018 from the first idea through realization to results brought from the event. Further, the thesis implements new knowledge into the wider context of working with the audience field. How this field develops? Which specific working difficulities are theatre lecturers fighting with? What are the pros of establishing Theatre Lecturer Association in Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/btujp/