Theses 

Metody stanovení aktivity lipáz – Petra Jirásková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Petra Jirásková

Bakalářská práce

Metody stanovení aktivity lipáz

Methods of lipase activity determination

Anotace: Lipolytické enzymy jsou karboxylesterázy, které hydrolyzují acylglyceroly na mastné kyseliny a glycerol. Katalyzují reakce, které probíhají na rozhraní lipid-voda a hrají důležitou roli v metabolismu lipidů. Podílejí se na rozpadu, tím i mobilizaci lipidů v buňkách jednotlivých organismů, stejně tak i na transportu lipidů z jednoho organismu do druhého. V dnešní době přitahují značnou pozornost kvůli svému biotechnologickému potenciálu. Tato práce je zaměřena na charakterizaci lipáz z hlediska klasifikace, struktury, mechanismu působení, klinického obrazu a popisu metod, které se využívají ke stanovení lipázové aktivity. Lipázy jsou definovány jako tracylglycerol- acylhydrolázy, které katalyzují hydrolýzu triacylglycerolu na glycerol a volné mastné kyseliny. Lipázy jsou používány jako enantioselektivní katalyzátory ve vodném i nevodném prostředí a k detekci, či měření jejich hydrolytické aktivity se využívá řada metod, jako jsou například metody titrační, spektrofotometrické, chromatografické, imunologické a jiné.

Abstract: Lipolytic enzymes are carboxylesterases, which hydrolyse triacylglycerides to fatty acids and glycerol. These enzymes catalyse reactions that take place at the lipid-water interface, and play an important role in lipid metabolism. They are involved in the decay, hence mobilization of lipids in the cells of various organisms, as well as to transport lipids from one organism to another. Currently they attract a lot of attention, because of their biotechnological potential. This work is about a characterization of lipases in terms of classification, structure, mechanism of action, clinical presentation and description of the methods that are used to determine lipase activity. Lipases are also defined as glycerol ester hydrolases that catalyse the hydrolysis of triglycerides to free fatty acids and glycerol. Lipases are used as enantioselective catalysts in aqueous and nonaqueous media and for detecting or measuring their hydrolytic activity using a variety of methods such as titration methods, spectrophotometry, chromatography, immunoassays, and others.

Klíčová slova: Lipolytické enzymy, lipáza, triacylglycerol, mastné kyseliny

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20637 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Jirásková, Petra. Metody stanovení aktivity lipáz. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz