Theses 

Vznik pracovního poměru úředníků územního samosprávného celku - výběrové řízení – Mgr. Ludmila Valenová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ludmila Valenová

Bakalářská práce

Vznik pracovního poměru úředníků územního samosprávného celku - výběrové řízení

Formation of an Employment Relationship of Local Government Officials - Selection Procedure

Anotace: Bakalářská práce na téma „Vznik pracovního poměru úředníků územního samosprávného celku - výběrové řízení“ se zaměřuje na zaměstnance územního samosprávného celku; především na úředníky a jejich odlišnosti od zaměstnanců vykonávajících pomocné, servisní nebo manuální práce. Dalším úhlem pohledu je délka pracovního poměru úředníka na dobu určitou nebo neurčitou a s tím související způsob obsazování pracovních míst prostřednictvím veřejné výzvy nebo výběrového řízení. Výběrové řízení je ústředním bodem celé práce. Teoreticky to jsou kvalifikační nebo další předpoklady, případně práce výběrové komise. Následují praktické informace zjištěné o výběrových řízeních probíhajících ve městě Svitavy v letech 2003 - 2012.

Abstract: The bachelor work themed „Formation of an Employment Relationship of Local Government Officials - selection procedure“ targets municipality officials, but especially clerks and their differences from employee performing ancillary, service or labour works. Another view of the work is the official, his lenght of an indefinable or temporary employment and related way of staffing through the public call or selection procedure. The selection process is the focal point of the bachelor work. Both in theory – eligibilities, skills eventually work of the selective board and in practice results and experiences extracted from statistical data during the years 2003 - 2012 in Svitavy.

Klíčová slova: úředník, pracovní poměr, výběrové řízení, veřejná výzva, úřad, územně samosprávný celek, officer, employment, selection procedure, public call, office, municipality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:42, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz