Mgr. Ilona Děchtěrenková

Bakalářská práce

Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky

Law and Economic Aspects of Providing Subsidities by Local-Self Governments
Anotace:
Bakalářská práce pod názvem Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky je rozdělena do dvou tematických částí, ve kterých se prolíná teorie a praktické příklady z oblasti poskytování dotací. V teoretické části bakalářské práce je stanoven právní rámec poskytování dotací územně samosprávnými celky a řešena problematika žádostí o dotace nebo uzavírání veřejnoprávních smluv …více
Abstract:
The bachelor thesis Law and Economic Aspect of Providing Subsidises by Local-Self Governments is divided into two thematic parts: theoretical and practical with examples of grants. The theoretical part of the bachelor thesis include a legal framework for the provision of subsidies to territorial self-governing units and the issue of grant applications or the conclusion of public contract. It is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta