Veronika PŘIBYLOVÁ

Bakalářská práce

Sexualita seniorů

Sexuality of seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sexualitou seniorů ve stáří. Zda senioři žijí milostným a sexuálním životem. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. V úvodu teoretické části jsou vymezeny pojmy stáří, stárnutí, ageismus, biologické a psychické změny vlivem stáří. V praktické části se dále zabývám sexualitou ve stáří, rozdíl mezi sexualitou a sexem, sexuální změny ve stáří u mužů a žen …více
Abstract:
The bachelor thesis follow up the sexuality of seniors in their old age. Whether seniors live in a sexual live or not. The thesis contain two parts, theoretical part and practical part. Beginning of the theoretical part defined terms and concepts like an aging, ageism, notions of age, biological and psychological changes due to the age. The second part i also followed up with an sexuality in old age …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radim Badošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIBYLOVÁ, Veronika. Sexualita seniorů. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání