Markéta BOŽOVSKÁ

Bakalářská práce

Porovnání vybraných rodinných dávek, porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Comparison of selected family benefits, maternity grant, maternity allowance and child allowance between the Czech Republic, the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany.
Anotace:
Tato práce porovnává rodinné dávky porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. V jednotlivých kapitolách je popsána rodinná politika jednotlivých států a rodinná politika evropské unie. V samostatných kapitolách jsou pak popsány srovnávané dávky v jednotlivých zemích. V rámci srovnání jsou nastavena dvě hlavní kritéria srovnání …více
Abstract:
This labor compares the maternity grant, child benefit and parental benefit in the Czech Republic, Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. Each chapter describes the national family policy and family policy of the European Union. In separate chapters are described benefits compared across countries. The comparisons are set two main criteria for comparison - the length and amount of benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOŽOVSKÁ, Markéta. Porovnání vybraných rodinných dávek, porodné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Německo.. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nc9ns2 nc9ns2/2
17. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.