Ing. Juraj Klasa Ferianc

Disertační práce

Hodnocení vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v meziřadí vinic

Evaluation of the impact of mechanical means on soil compaction in vineyards.
Anotace:
Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením vlivu pojezdů mechanizačních prostředků na utužení půdy v zatravněném a kultivovaném meziřadí vinic po aplikaci odstupňovaných dávek organické hmoty (kompostů). Tato otázka byla ověřována za pomoci penetrometrických měření. Pro potřeby založení experimentu byly ve vinohradnickém regionu Jižní Moravy vytypovány tři experimentální stanoviště s rozdílnými …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the evaluation of the influence of the movements of the mechanization devices on soil compaction in grassed and cultivated vineyard between the lines after application of graded doses of organic matter (compost). This question was verified using penetrometer measurements. For the purpose of experimentation were selected in the vineyard region of South Moravia three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  • Oponent: Pavol Findura, prof. Ing., Ph.D., Jiří Souček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta