Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

compost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy
 (Jitka Tihelková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nryue/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení biologicky rozložitelných materiálů v modelových podmínkách skládky, kompostu a půdě
 (Andrea Zourková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kfotpk// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vliv kompostu, kompostovaného biouhlu a minerálního dusíku na růst rostlin
 (Jakub Grund)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//99ed2m// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Uplatnění kompostu v zemědělské praxi z hlediska používaných technik kompostování a kvality výsledného produktu
 (Veronika Lexová)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yt8t00// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití bioplynu z kompostu pro konkrétní realizaci
 (Michaela Frömlová)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129428 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti kompostů vyrobené z kuchyňských odpadů z domácností
 (Lucie Machalová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142222 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kompost
 (Monika CHOVANCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//itl884// | Výtvarná umění / Malba | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Změna objemové hmotnosti půdy daná pravidelnou aplikací kompostu
 (Zuzana Horáková)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6t87pr// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání kompostu při rozdílném technologickém zpracování
 (Anna Benešová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119850 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)