Bc. Jakub Milis

Diplomová práce

E-payments a M-payments - nové možnosti v platebním styku

E-payments and M-payments - new possibilities in payments system
Anotace:
Záměrem této diplomové práce je poskytnout aktuální analýzu mobilních a elektronických plateb v ČR a v ostatních určených zemích. První část této práce se obecně zabývá platebním stykem, kde jsou rozebrány formy, nástroje platebního styku a jeho právní úprava. Další část rozebírá mezinárodní platební styk a jeho platební služby, konkrétně vysvětluje SWIFT a SEPA. Následně jsem v diplomové práci popsal …více
Abstract:
Purpose of this thesis is provide an actual analysis of mobile and electronic payments in Czech Republic compare to other chosen countries. First part of this thesis is focused on payments, which are specified according to form, instruments and legal adjustment. The next part is focused on international payments and its services. There is detailed explanation of SWIFT and SEPA. I also characterize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby