Bc. Monika Tušková

Bakalářská práce

Elektronický platobný styk - elektronické bankovníctvo komerčnej banky

Electronic system of payments - electronic banking in commercial bank
Abstract:
The purpose of my Bachelor work is to assess the current status and development of the electronic banking in the future in terms of Slovak banks. At the beginning of my work I briefly characterized the function of the payment, which is closely related to electronic payments. Other parts deal with electronic payments and forms. I described in details the phone banking and GSM banking, Homebanking, Internet …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav elektronického bankovníctva a vývoj do budúcnosti v podmienkach slovenských bánk. Na začiatku mojej práce stručne charakterizujem fungovanie platobného styku, ktorý úzko súvisí s elektronickým platobným stykom. Ďalšie časti pojednávajú o elektronickom platobnom styku a jeho formách. Podrobne opisujem Telefón banking, GSM banking, Homebanking …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management