Vít Holčapek

Bachelor's thesis

Radiodiagnostika ledvinové koliky

Radioiodiagnosis of kidney colic
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Radiodiagnostika ledvinové koliky“ se zabývá vyšetřením ledvinové koliky, jeho výhodami a nevýhodami. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje anatomii a fyziologii močového ústrojí, popisuje problematiku ledvinové koliky a její základní vyšetření. Praktická část obsahuje výzkum zaměřený na četnost onemocnění a …more
Abstract:
The bachelor’s thesis “Radiodiagnostik of renal colic” is focused to examination of renal colic, its advantages and disadvantages. The bachelor is split in two parts, theoretical and practical. Theoretical part contains anatomy and physiology of urinary system, describes problematics of renal colic and its main examination. Practical part contains research focused on frequency diseases and compare …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Pavlína Hambálková
  • Reader: MUDr. Lucie Křikavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta