Kateřina ŠTENCLOVÁ

Bakalářská práce

Zobrazovací metody u pacientů s renální kolikou

Imaging methods in patients with renal colic
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o jednotlivých zobrazovacích metodách, kterých se využívá v péči u pacientů s renální kolikou. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie močového ústrojí a charakterizován termín renální koliky a její jednotlivé příčiny. Dále je popsán princip používaných zobrazovacích metod, provedení a diagnostika renální koliky. V praktické části jsou prezentovány …více
Abstract:
This thesis discusses the various imaging methods, which are used in care for patients with renal colic. The theoretical part briefly described the anatomy and physiology of the urinary tract. It is characterized by the term renal colic and its various causes. We also describe the principles used imaging techniques, design and diagnosis of renal colic. The practical part presents the results of analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Kamil Hudeczek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTENCLOVÁ, Kateřina. Zobrazovací metody u pacientů s renální kolikou. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta