Vít Holčapek

Bakalářská práce

Radiodiagnostika ledvinové koliky

Radioiodiagnosis of kidney colic
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Radiodiagnostika ledvinové koliky“ se zabývá vyšetřením ledvinové koliky, jeho výhodami a nevýhodami. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje anatomii a fyziologii močového ústrojí, popisuje problematiku ledvinové koliky a její základní vyšetření. Praktická část obsahuje výzkum zaměřený na četnost onemocnění a …více
Abstract:
The bachelor’s thesis “Radiodiagnostik of renal colic” is focused to examination of renal colic, its advantages and disadvantages. The bachelor is split in two parts, theoretical and practical. Theoretical part contains anatomy and physiology of urinary system, describes problematics of renal colic and its main examination. Practical part contains research focused on frequency diseases and compare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Hambálková
  • Oponent: MUDr. Lucie Křikavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent