Bc. Eliška Truhlářová

Master's thesis

Kvalita života osoby pečující o rodinného příslušníka s těžkým kombinovaným postižením

Quality of life of person who cares for family member with severe multiple disability
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na kvalitu života osoby, která dlouhodobě intenzivně pečuje o rodinné příslušníky s těžkým postižením. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři obsahují teoretická východiska a čtvrtá kapitola je praktická. Teoretická část se zabývá vymezením těžkého kombinovaného postižení, kvalitou života pečujících osob a komplexní péčí o osoby s těžkým kombinovaným postižením …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the quality of life of the person in the long term intensive care for family members with severe disabilities. The thesis is divided into four chapters, the first three contain the theoretical basis and the fourth chapter is practical. The theoretical part deals with the definition of severe multiple disability, quality of life of caregivers and comprehensive care for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta