Bc. Tomáš Marek

Diplomová práce

Efektivní vizualizace dat se zaměřením na základní typy grafů

Effectiveness of data visualization with a focus on basic graph types
Anotace:
Magisterská práce se zabývá problematikou efektivní vizualizace dat na nejnižší úrovni, tedy v oblasti základních typů grafů. Kromě obecného úvodu do grafů práce podrobněji představuje dosavadní koncepty efektivity a mapuje jejich diskuze. V moderní informační společnosti, kde je nutné se s daty vyrovnat a vizuálně je komunikovat, se efektivní vizualizace dat stává kritickou dovedností. Teoretické …více
Abstract:
This thesis primarily focuses on data visualization effectivity at the lowest level of form, i.e. basic graph and chart types. In addition to the general introduction of graphs and information graphics, this thesis provides insight into existing concepts of effective infovis and summarizes their discussions. Effective data analysis and visualization becoming an essential skill in our modern information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Boček
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví