Václav ZEMAN

Diplomová práce

Operativně pátrací prostředky v českém právním řádu

Operative means in the Czech legal order
Anotace:
Práce se zabývá právní úpravou operativně pátracích prostředků v českém právním řádu, tedy předstíranému převodu, sledování osob a věcí a použití agenta. V úvodu práce jsou operativně pátrací prostředky zasazeny pod širší pojem operativně pátrací činnost a odlišeny od podpůrných operativně pátracích prostředků s historickým exkurzem. Práce se rovněž věnuje problémům souvisejícím s aplikací těchto úkonů …více
Abstract:
The thesis is about legislation of operative means in Czech legal order, thus simulated transfer, surveillance of persons and things and using agent. In the beggining of thesis are operative means shown to extensive name operative searching operation and distinguished from support operative means with historical explanation. The thesis also mentions problems with aplication of this means from perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Václav. Operativně pátrací prostředky v českém právním řádu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo