Bc. Jaroslav Bareš

Diplomová práce

Teaching Grammar

Teaching Grammar
Abstract:
Annotation The diploma thesis Teaching grammar informs the reader in its theoretical part of the issues of teaching grammar in historical perspective, of the methods representing the determining trains of thoughts in particular historical periods, and with the development of teaching grammar in these periods. Furthermore, the theoretical part focuses on the theories relating to contrastive approach …více
Abstract:
Diplomová práce Vyučování gramatiky ve své teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou výuky anglického jazyka v historické perspektivě, s metodami, které představovaly určující myšlenkové proudy v daných historických obdobích, a s vývojem výuky gramatiky v těchto obdobích. Dále se v teoretické části zabývá teoriemi týkajícími se kontrastivního přístupu a teoretickými aspekty akčního výzkumu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bareš, Jaroslav. Teaching Grammar. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická