Bc. František Klimeš, DiS.

Master's thesis

Řízení IT projektu podle metodiky PRINCE2

Managing IT Project Using PRINCE 2 Methodology
Abstract:
Diplomová práce má za úkol přiblížit problematiku řízení IT projektů a vysvětlit širší veřejnosti fungování řízení projektů v praxi. Diplomová práce je rozdělena do čtyřech větších tematických celků a každá část blíže vysvětluje danou problematiku. První část obecné problematiky řízení IT projektů má za úkol uvést problematiku. Druhá část má seznámit čtenáře s metodikou PRINCE2 a vysvětlit její podstatu …more
Abstract:
This diploma thesis aims to approach the problem of managing IT projects and explain to the public the functioning of the management projects in practice. The thesis is divided into four major thematic groups and each section further clarifies the issue. The first part of the general problems of IT project management aims at providing the issue. The second part is to familiarize the reader with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Bc. Jiří Rezler
  • Reader: Ing. Zdeněk Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Theses on a related topic