Bc. Ivana Šišperová

Master's thesis

Mikroregion Veselí nad Moravou a jeho vztahy k Uherskohradišťsku a k Hodonínsku: regionálně geografická studie

Microregion Veselí nad Moravou and its relations to Uherské Hradiště region and to Hodonín region: regional geographical study
Anotácia:
Město Veselí nad Moravou spadalo od zřízení krajů v 16. století až do roku 1949 pod územně správní celky se sídlem v Uherském Hradišti. Do roku 1960 bylo město sídlem okresu Veselí nad Moravou, po té se stalo součástí okresu Hodonín a od roku 2000 je začleněno společně s Hodonínem k Jihomoravskému kraji, přičemž Uherské Hradiště patří do Zlínského kraje. Diplomová práce zkoumá vazby správního obvodu …viac
Abstract:
Since the introduction of administrativ units in the 16th century till 1949, the city of Veselí nad Moravou was part of the Uherské Hradiště region. Between 1949 and 1960, the city was capital of its own district. After 1960, it became part of the Hodonín district and since 2000, it has been incorporated, together with the city of Hodonín, into the South Moravia region while the city of Uherské Hradiště …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta