Hana Krejčová

Bakalářská práce

Komparace informačních center města Veselí nad Moravou a blízkého okolí

Comparison of the Information Centers of Veselí nad Moravou and Near Areas
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat TIC Veselska, Informační centrum Baťův kanál, TIC Strážnicko a TIC Uherský Ostroh z hlediska spokojenosti zákazníků, kvality poskytovaných služeb, vybavenosti a přístupu personálu ke klientům. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů cestovního ruchu, destinace a turistické informační centra. V praktické …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to compare tourist information center of "Veselsko" region, information center "Baťův kanál", tourist information center of "Strážnicko" and tourist information center "Uherský Ostroh" from the following points of view - customers´ satisfaction, quality of provided services, facilities and access of the staff towards the clients. Bachelor work is devided into the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Jarmil Adamec
  • Oponent: Jiří Bartusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava