Veronika HORKÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Vliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověka

The Influence of Body Composition on Resting Metabolic Expenditure
Abstract:
Bakalářská práce řeší problematiku klidového metabolismu a vlivy, které jej mohou měnit. Je zaměřena na změny tělesné kompozice při redukci hmotnosti bariatrických pacientů vedených v klinických studiích Endomina a GIW 2 v souladu s etickými standardy Helsinské deklarace z roku 1975. Hlavním cílem práce bylo potvrdit, že se změnami tělesné kompozice nastávají změny v klidovém metabolismu bariatrického …more
Abstract:
The diploma thesis deals with problematice of resting metabolic expenditure and the influence, which could change it. It is focused on changes in body composition weight reduction of bariatric patients conducted in Endomina and GIW 2, which are clinical studies in accordance with the ethical standards of the Helsinki Accords of 1975. The main aim of the diploma thesis was to confirm that changes in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORKÁ, Veronika. Vliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověka. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta