Veronika HORKÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Vliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověka

The Influence of Body Composition on Resting Metabolic Expenditure
Anotácia:
Bakalářská práce řeší problematiku klidového metabolismu a vlivy, které jej mohou měnit. Je zaměřena na změny tělesné kompozice při redukci hmotnosti bariatrických pacientů vedených v klinických studiích Endomina a GIW 2 v souladu s etickými standardy Helsinské deklarace z roku 1975. Hlavním cílem práce bylo potvrdit, že se změnami tělesné kompozice nastávají změny v klidovém metabolismu bariatrického …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with problematice of resting metabolic expenditure and the influence, which could change it. It is focused on changes in body composition weight reduction of bariatric patients conducted in Endomina and GIW 2, which are clinical studies in accordance with the ethical standards of the Helsinki Accords of 1975. The main aim of the diploma thesis was to confirm that changes in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORKÁ, Veronika. Vliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověka. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta